ES projektas

ES projektas

E. komercijos sprendimų diegimas UAB „SOMM”, perorientuojant procesus ir juos skaitmenizuojant

 

UAB „SOMM“ 2022 m. vasario 8 d. pasirašė projekto „E. komercijos sprendimų diegimas UAB „SOMM”, perorientuojant procesus ir juos skaitmenizuojant “, projekto Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0398, finansavimo ir administravimo sutartį pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas ekonomikos atgaivinimui “ priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis Covid-19“.

 

Įmonė UAB „SOMM“, siekdama perspektyvoje išvengti galimų bendrovės veiklos ir pajamų kritimų, neužtikrintumo bei sustiprinti bendrovės atsparumą galimiems ekonominiams svyravimams, įvertino visus bendrovėje vykstančius vidinius bei išorinius procesus ir jų optimizavimo galimybes t.y. paslaugų skaitmenizavimo galimybes. Įgyvendinamo projekto tikslas – diegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu įmonėje UAB „SOMM“, siekiant padidinti pajamų augimą. Projekto metu bus įdiegti e. sprendimai – kompleksinė informacinių technologijų priemonė, kuri leis klientams įsigyti įmonės siūlomas paslaugas elektroninėmis priemonėmis, stebėti užsakymų vykdymą, gauti susijusius dokumentus. Įmonei tai leis efektyviau teikti paslaugas, valdyti užsakymus, rezervacijas, mokėjimus, sąskaitas, stebėti teikiamų paslaugų statistiką, klientų duomenis bei pagreitinti darbo procesus automatizuojant klientų informavimą el. laiškais, mokėjimų apdorojimą, bei rezervacijų procesą.

 

Projektu siekiamas rezultatas – procesų skaitmeninimas, taip sudarant palankias sąlygas investicijų skatinimui, naujų klientų pritraukimui ir įmonės augimui.

Projekto finansavimas: projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 66 000,00 Eur, iš Europos regioninės plėtros fondo skirtas iki 49 500,00 Eur finansavimas.

Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2022 02 08 – 2023 01 16.

Wine & Spirits Follow us on instagram

Made with love by Qode Interactive