Privatumo politika

Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši privatumo politika reglamentuoja UAB “SOMM” elektroninės parduotuvės (toliau – el. parduotuvės) kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

1.2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

1.3. El. parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad somm.lt juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

1.4. Mes įsipareigojame parduoti prekes fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 20 metų.


2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1. Somm.lt vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
2.1.1. asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
2.1.2. asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;
2.1.3. asmens duomenys atnaujinami esant poreikiui;
2.1.4. asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai;
2.1.5. asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė;
2.1.6. visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

2.2. Somm.lt gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas ir kita el. parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:
2.2.1. apdoroti Jūsų prekių užsakymus;
2.2.2. išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
2.2.3. spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
2.2.4. vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.


3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims yra negalimas išskyrus;
3.1.1. kai pardavėjas perduoda informaciją tik punkto 2.2 tikslams pasiekti;
3.1.2. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.


4. Slapukai (angl. cookies)

4.1 Tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. “cookies”). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką.

4.2. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos.

4.3. Preziumuojame, jog naudodamasis el. parduotuve sutinkame su tuo, kad Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamiesi į mus bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais.

Wine & Spirits Follow us on instagram

Made with love by Qode Interactive